Vítejte na stránkách

veterinární ambulance Dolní Dobrouč

 

Veterinární ambulance je tu pro vás již od roku 1993. Poskytuje služby zejména chovatelům psů a koček, ale obracejí se na ni i majitelé ostatních druhů malých zvířat. Chovatelům nabízíme vakcinační programy a prvosledové ošetření jejich zvířat.

 

Prostřednictvím těchto stránek se můžete blíže seznámit s provozem a vybavením ambulance.

 

Ve čtvrtek 30. ledna 2020 se nebude ordinovat, děkujeme za pochopení

 

Čipování psů:

Evergreen dnešní doby. Pokusím se zájemcům objasnit fakta a fámy, které kolem čipování kolují:

Označení psa mikročipem je od 1. ledna 2020 nezbytnou podmínkou pro UZNÁNÍ PLATNOSTI vakcinace proti vzteklině. Jedinou výjimku mají psi čitelně označeni tetováním, provedeným do 3. 7. 2011.

Nicméně platnost od 1. ledna 2020 NEZNAMENÁ, že všichni psi musejí mít čip 1. ledna aplikovaný! Vakcinace provedená např. v roce 2019 je stále platná až do konce platnosti podle výrobce vakcíny (1, 2, příp. až 3 roky). Teprve následující vakcinace je uznána pouze s provedenou aplikací čipu.

Takže radím nepodléhat panice, čipování je klidně možno provést až s následnou vakcinací podle záznamů v očkovacím průkazu vašeho psa.

Samozřejmě, pokud chcete mít čip už nyní, není problém, čipování provedu kdykoliv v ordinační době, žádné objednání ani jakákoliv domluva předem není potřeba.

Cena čipování se na různých pracovištích liší podle místa, obvyklých cenových relací a druhů použitých mikročipů, které se cenou velmi rozcházejí. Na našem pracovišti je cena aplikace s čipem 450,- Kč

Registrace čipu do databáze je dle zákona DOBROVOLNÁ a je na rozhodnutí a provedení ponechána chovateli. Neexistuje jednotná databáze (zatím), k dispozici je cca 10 samostatných databází, nicméně velmi doporučuji si alespoň jednu vybrat a psa zaregistrovat, protože čip nese pouze své číslo a nic víc, bez registrace a spojení čísla čipu s konkrétním psem a majitelem nelze psa při případné ztrátě nijak dohledat. 

 

Za ošetření zvířat je možno u nás  platit pomocí platebních karet.